כל השירותים תחת

קורת גג אחתתכנוני מסתכנון מס


תכנון מס הוא כלי לגיטימי בעזרתו נישום יכול להפחית את חבות המס שלו. אנו מבצעים תכנוני מס שנתיים ללקוחותיו על ידי בדיקת:
1. רווח/הפסד משוער לשנת מס.
2. תכנון נכון של דחיית/הקדמת הכנסות והוצאות.
3. בדיקת יתרת בעלי מניות בחברה.
4. בדיקת תשלום מקדמות למס הכנסה ע"י הלקוח.
5. בדיקת התשלומים לקופות גמל וקרנות השתלמות בעבור העובדים.
6. בדיקת התשלומים בעבור קופות גמל וקרנות השתלמות לבעלי החברה או לעצמאיים.
7. בדיקה האם הנישום קיבל את כל נקודות הזכות, הזיכויים והניכויים המגיעים לו ממס הכנסה.