כל השירותים תחת

קורת גג אחתשיעורי מס בישראל

שיעורי מס חברות:

שנה20052006200720082009201020112012
שיעור מס חברות34%31%29%27%26%25%24%25%

שיעורי מס על דיווידנדים:

דיווידנד בין-חברתי (בין חברות תושבות ישראל) פטור ממס.

שנה20052006200720082009**2010**20112012
שיעור מס על דיווידנד מחברה תושבת חוץ25%25%25%25%5%*25%24%25%
שיעור מס על דיווידנד לבעל/ת מניות מהותי/ת25%25%25%25%25%25%25%30%
שיעור מס על דיווידנד ליחיד/ה שאינו/ה בעל/ת מניות מהותי/ת20%20%20%20%20%20%20%20%

* הוראת שעה לשנת המס 2009: הפחתת שיעור המס ל- 5% לדיווידנד מחברה תושבת חוץ  שנעשה בה שימוש בישראל תוך מתן זיכוי על מס ששולם בחו"ל.

** הוראת שעה 1/10/2009-30/09/2010: הפחתת שיעור המס ל- 12% לדיווידנד ליחיד או חברה משפחתית, שמקורו ברווחים ראויים לחלוקה מלפני שנת 2002. בתנאי שיום רכישת המניות בשלהן התקבלה הכנסה מדיווידנד היה לפני 1 בינואר 2003.

שיעורי מס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית של יחיד/ה:

סכומים בש“ח לשנה (נומינלי):

2012
שיעור המסמעד
10%062,400
14%62,401106,560
23%106,561173,160
30%173,161261,360
33%261,361501,960
45%501,961
ערך נקודת זיכוי - 2,580 

2011
שיעור המסמעד
10%060,840
14%60,841103,920
23%103,921168,840
30%168,841254,880
33%254,881482,760
45%482,761
ערך נקודת זיכוי -2,508 ₪

2010
שיעור המסמעד
10%057,240
14%57,241101,640
23%101,641152,640
30%152,641219,000
33%219,001472,080
45%472,081
ערך נקודת זיכוי – 2,460 ₪

2009
שיעור המסמעד
10%055,080
15%55,08197,920
23%97,921147,000
30%147,001211,200
34%211,201454,680
46%454,681
ערך נקודת זיכוי – 2,364 ₪

2008
שיעור המסמעד
10%052,680
16%52,68193,720
26%93,721140,640
33%140,641202,080
35%202,081435,120
47%435,121
ערך נקודת זיכוי – 2,268 ₪

2007
שיעור המסמעד
10%051,240
21%51,24191,200
29%91,201136,920
35%136,921196,560
36%196,561423,240
48%423,241
ערך נקודת זיכוי – 2,136 ₪

2006
שיעור המסמעד
10%051,360
22%51,36191,440
29%91,441137,280
36%137,281245,040
37%245,041424,440
49%424,441
ערך נקודת זיכוי – 2,136 ₪

2005
שיעור המסמעד
10%050,040
23%50,04189,040
32%89,041133,680
37%133,681238,680
39%238,681413,400
49%413,401
ערך נקודת זיכוי – 2,136 ₪