כל השירותים תחת

קורת גג אחת​חשבות שכר

חשבונית לשכיר - חשבות שכר

חשבות שכר


תחום דיני העבודה בישראל הינו תחום מאוד מורכב בעל המון אספקטים אשר התפתחותו מאוד דינאמית. החקיקה החדשה בתחום משפיעה בצורה ניכרת על היחסים בין עובד למעביד. מסיבה זו מגוון מעסיקים בשוק בוחנים שירותים אלטרנטיביים כמו
חשבונית לשכיר או העסקת עובדים באמצעות חברות כח אדם חיצוניות.

משרדנו מציע שירותי חשבות שכר לעסקים המגובה ברואי חשבון ועורכי דין חיצוניים המונעת מבעל העסק להיות חשוף לעבירות בתחום דיני העבודה. שירות מקצועי יסיר ממך כל סיכון בתחום יחסי עובד-מעביד. משרדנו מספק בין היתר תלושי שכר, דוחות עלות למעביד, דוחות להפרשות לקופות גמל וקרנות השתלמות, חישובי ניכויים מהשכר למס הכנסה, ביטוח לאומי ועוד.

שירות נוסף אותו מציע משרדנו הינו בקרה על חשבות השכר הקיימת בעסק.