כל השירותים תחת

קורת גג אחתהבראת חברות
הבראת חברות וייעוץ כלכלי

בעקבות המשבר העולמי בכלל והמצב במשק הישראלי בפרט, עסקים קטנים נקלעים הרבה פעמים למצבים שבהם מורגשת מצוקת מזומנים וקשיי נזילות. קשיים אלו עלולים להביא אף לקריסת העסק וסגירתו. לא מעט בעלי עסקים, ניצבים באופן תדיר מול דילמה קשה עבורם: האם לסגור את העסק ולנסות להגיע להסדרי חוב עם כל הנושים, או להמשיך את הפעילות של העסק אשר תצריך בין היתר הזרמת הון פרטי לעסק, או קבלת אשראי מתאגידים בנקאיים ו/או הלוואות חוץ בנקאיות.

האם לקחת אשראי או לא?

ברוב המקרים ההחלטה של בעלי העסקים מונעת משיקולים אמוציונאליים ולא משקולים עסקיים טהורים. הבראת חברות נועדה "לעשות סדר במספרים" ולאפשר קבלת החלטה מושכלת בכל צומת דרכים. הלוואה חוץ בנקאית בתנאים טובים עשויה להבריא את העסק - כל עוד קיימת תוכנית הבראה הגיונית ומסודרת.

הבראת חברות - ההתמחות שלנו

למשרדנו יש ניסיון רב בתחום של הבראת חברות ואנו יכולים לייעץ לך בצומת קבלת ההחלטה הגורלית הזו. אנו נבדוק בין היתר את דוחות רווח והפסד של העסק בשנים האחרונות תוך השוואה לתזרים המזומנים של העסק בשנים אלו, בדיקת האשראי הבנקאי הקיים של העסק מול חלופות אחרות כמו הלוואות חוץ בנקאיות. בנוסף, נבדוק התחייבויות קיימות לספקים חיצוניים, בדיקת האשראי שהעסק נותן ללקוחותיו, בדיקת האפשרות לדחיית תשלומים או פריסת תשלומים לרשויות המס, בדיקת התחזיות לעתיד בענף שבו העסק פועל, בדיקת אפשרות להשתמש בכלים משפטיים כגון סעיף 350 לחוק החברות התשנ"ט – 1999 ועוד. יעוץ כלכלי תיזמון הנכון יכול להציל את העסק שלך!

הניסיון הקיים במשרדנו בתחום של הבראת חברות יאפשר לך לקבל חוות דעת מקצועית ונקייה משיקולים זרים ואמוציונאליים באשר לכדאיות המשך הפעילות של העסק שלך ולסיכונים הכרוכים בכך.