כל השירותים תחת

קורת גג אחתדוחות שנתייםדוחות שנתיים


בישראל כל נישום - עצמאי או חברה - חייב להגיש דוחות שנתיים לרשויות המס. חברות מחוייבות גם להגיש דוחות שנתיים לרשם החברות ובדרך כלל גם לבנקים.
משרדנו עורך דוחות שנתיים מקצועיים החתומים על ידי רואי חשבון, פשוטים להבנה ולקריאה תוך מתן דגש לתכנון נכון של הנתונים המוצגים בו הן למס הכנסה והן לבעלי המניות, משקיעים חיצוניים ולמוסדות הבנקאיים.