כל השירותים תחת

קורת גג אחתפירוק חברות


פירוק חברות


משרדנו עוזר לבעלי מניות המעוניינים לסגור ולפרק את חברתם בכל הליך הפירוק:
• סגירת חשבונות החברה בבנקים.
• סגירת תיקי החברה ברשויות המס והמע"מ.
• סגירת תיקי החברה במוסד לביטוח לאומי.
• פירוק החברה ברשם החברות.