כל השירותים תחת

קורת גג אחתייעוץ מסייעוץ מס לחברות ועסקים

הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשלג-1973, המכונות גם הוראות ניהול ספרים הינן הדרך שלפיה בעלי עסקים בישראל צריכים לנהל את חשבונותיהם. ההוראות הינן מפורטות ומפרידות בין מקצועות שונים ועסקים שונים לפי סוג העסק, המחזור השנתי מספר המועסקים בו ועוד. 

הרבה עסקים אינם מקיימים את הוראות ניהול הספרים וברוב המקרים אי העמידה בהוראות נובעת מחוסר ידיעה. ייעוץ מס טוב אמור בראש ובראשונה להסביר לבעל העסק איך לנהל את ספרי החשבונות בהתאם להוראות ניהול ספרים גם אם לעיתים הדבר מסרבל את העבודה שכן התוצאה של אי עמידה בהוראות ניהול ספרים עלולה לגרום לפסילת ספרי החשבונות של העסק ולהוצאת שומה לפי מיטב השפיטה לעסק על ידי פקיד השומה, על כל המשתמע מכך.

ייעוץ מס הנעשה ע"י רואה חשבון מוסמך אמור לייצג את בעל העסק מול רשויות המס המע"מ והביטוח הלאומי. הייצוג מול רשויות המס והביטוח הלאומי הינו חשוב מאוד שכן להחלטות של רשויות אלו יכולה להיות משמעויות מרחיקות לכת לכל עסק. על כן חשוב מאוד שייעוץ המס שניתן לעסק שלך יהיה על ידי גורם מקצועי השולט בחוקי המס, בתקנות ובהוראות השונות.